Miljøteam

Miljøteamet ved Fusa Ungdomsskule er ei gruppe vaksne som har særskilt ansvar for elevane sitt psykososiale miljø. Dei er blant anna å treffe ute i friminutta, og elevar kan også avtale tid for samtale med nokon i miljøteamet.

Samtaletider:

TYSDAG : 2. TIME (MARIANNE)

ONSDAG: 1. TIME  (VIGDIS)

TORSDAG: 1.TIME (ELISABETH)

FREDAG: 2. TIME (ASTRID)

Me har klart å ordna det sånn at me kan tilby samtale med elevar kvar dag, utanom måndagar. Men, dette må avtalast på førehand, så det ikkje skjer dobbelbooking. Be kontaktlærar sende oss ein mail og avtale tidspunkt. Du kan sjølv velje kven av oss du vil prate med. Dette er eit tilbod i tillegg til helsesyster. Dersom nokon heller vil prata med ein mann, kan nok det ordnast. Me vil prøve å hjelpe så godt me kan!

Helsing oss i Miljøteamet; Elisabeth, Marianne, Vigdis og Astrid.